نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۷

کاهش ۱۸ درصدی سود خالص فخوز در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت فولاد خوزستان (فخوز) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۱۸ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۳۰,۷۸۰,۱۱۳ میلیون ریال رسید.فخوز در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۲۵۷ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۶

کاهش ۲۴ درصدی سود خالص فخاس در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۲۴ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۷,۹۲۱,۸۳۶ میلیون ریال رسید.فخاس در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۶۶۶ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۲

افزایش ۹۱ درصدی سود خالص ارفع در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۹۱ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۸,۹۶۴,۵۶۱ میلیون ریال رسید.ارفع در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۷۴۷ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۷

زیاندهی ذوب در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱,۲۲۷,۵۳۳ میلیون ریال زیان شناسایی کرد درحالی‌که در مدت مشابه در سال قبل ۱۰,۹۲۷,۷۱۱ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده بود.ذوب در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۲۰ ریال زیان محقق کرد درحالی‌که در ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۵

افزایش ۴۹ درصدی سود خالص فولاد در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۴۹ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۲۰۶,۹۱۹,۶۲۰ میلیون ریال رسید.فولاد در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۷۰۶ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۴

کاهش ۶۱ درصدی سود خالص فجهان در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۶۱ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۲,۹۶۶,۰۰۲ میلیون ریال رسید.فجهان در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۷۴ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۲

رشد ۸۴ درصدی سود خالص گروه فولاد در ۱۴۰۰

به گزارش ماین نیوز، براساس صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده):سود خالص گروه فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با افزایش ۸۴ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۱,۰۸۳,۵۶۷,۶۱۷ میلیون ریال رسید. "فولاد" در این دوره به ازای هر سهم ۳,۶۹۸ ریال سود محقق کرد.سود خالص شرکت ...

 
 
 
 
 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۲

افزایش ۸ درصدی فروش فجهان در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت جهان فولاد سیرجان (فجهان) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۳۶,۲۹۵,۸۲۷ میلیون ریال رسید.همچنین فروش فجهان در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۰,۲۲۷,۷۶۶ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰

افزایش ۳۱ درصدی فروش ذوب در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۱۳۳,۴۰۳,۲۳۱ میلیون ریال رسید.همچنین فروش ذوب در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۰,۹۲۵,۷۹۱ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۵

افزایش ۳۴ درصدی فروش فولاد در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۶۰۵,۸۰۲,۱۶۵ میلیون ریال رسید.همچنین فروش فولاد در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۲۴,۳۰۷,۲۵۱ میلیون ریال رسید.از ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۴

افزایش ۴ درصدی فروش هرمز در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت فولاد هرمزگان (هرمز) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۲,۸۵۳,۲۵۴ میلیون ریال رسید.همچنین فروش هرمز در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۴,۰۵۵,۷۷۴ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش هرمز ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۱

کاهش سه درصدی فروش فخاس در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با کاهش سه درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۳۹,۵۹۰,۱۰۲ میلیون ریال رسید.همچنین فروش فخاس در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش پنج درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۸,۶۵۰,۷۷۹ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۰

افزایش ۳۲ درصدی فروش ارفع در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۴۰,۷۵۸,۹۶۰ میلیون ریال رسید.همچنین فروش ارفع در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۰,۹۴۳,۷۳۳ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۸

افزایش ۹ درصدی فروش فخوز در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت فولاد خوزستان (فخوز) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۱۶۲,۴۵۰,۷۱۳ میلیون ریال رسید.همچنین فروش فخوز در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۴,۸۰۹,۵۰۸ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۱

کاهش ۲۷ درصدی سود خالص هرمز در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت فولاد هرمزگان (هرمز) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۲۷ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۱۲,۰۸۱,۹۲۱ میلیون ریال رسید.هرمز در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۴۸۳ ریال سود محقق کرد.

 
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۰

پاسخ مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران به مطالبات کارگران شرکت

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به مطالبات کارگران این شرکت درباره پرداخت فوق‌العاده حق بدی آب و هوا، گفت: براساس قانون، پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا صرفا مشمول کارکنان دولت است.

پاسخ مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران به مطالبات کارگران شرکت