گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران در روزنامه

▪️اترک

 ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۲۲
کد مطلب: 72643
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران