گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد

 آگهی اصلاحی مجمع در روزنامه ی اترک روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ماه چاپ و منتشر خواهد شد.

 ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳تاریخ انتشار : شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
کد مطلب: 72640
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران