گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

نوبت دوم آگهی در تاریخ  ۱ خرداد ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب: 72588
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران