گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

  ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب: 71806
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران