گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع مناقصه

انجام کلیه عملیات تهیه،ساخت افزایش بنای ساختمان واحد مالی و انبارک آجر نسوز شرکت آلومینای ایران

شماره مناقصه

۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۸۹

نوبت دوم آگهی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۷
کد مطلب: 71690
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران