گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق است.

 ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب: 71222
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران