گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آلومینای ایران در روزنامه های اطلاعات،دنیای اقتصاد و اترک
سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۴
کد مطلب: 71122
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران