گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

▫️موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق است.

نوبت دوم آگهی در روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه در روزنامه مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۳۰
کد مطلب: 71106
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران