گروه معادن ساير حوزه ها
 
با هدف توسعه زیرساخت های معادن؛
۵۹ قرارداد راهسازی و برق رسانی توسط ایمیدرو در حال اجرا است
گروه معادن >ساير حوزه ها - ایمیدرو در راستای توسعه زیرساخت معادن کشور؛ 59 قرارداد راهسازی و برق رسانی با اعتبار 16.982 میلیارد ریال در دست اجرا دارد.
 
به گزارش ماین نیوز، این قراردادها که مربوط به سال جاری (1401) است، به صورت اجرایی و مطالعاتی هستند.

27 قرارداد اجرایی

با هدف توسعه زیربناهای معادن؛ 27 قرارداد اجرایی راهسازی و برق رسانی به معادن به طول 498.7 کیلومتر در 19 استان و با اعتبار 16.947 میلیارد ریال در دست اجرا است.

قراردادهای مطالعاتی

همچنین 32 قرارداد مطالعاتی( راهسازی و برق رسانی) به طول 876 کیلومتر در 24 استان و با اعتبار145.4 میلیارد ریال در مرحله اجرا است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) راهبری اجرای پروژه های زیرساختی از جمله راهسازی و برق رسانی را بر عهده دارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
کد مطلب: 64940
 
مرجع : ایمیدرو